Rannsóknir og vöktun

Hlutverk: Rannsóknir á ástandi vistkerfa og vistfræðilegri nálgun við endurheimt þurrlendis- og votlendisvistkerfa og vöktun gróðurs og jarðvegs.

Rannsóknarstefna Landgræðslunnar

 

Áburður

Hversu mikið skal bera á, hvenær og hvernig áburð eru lykilspurningar í landgræðslustarfi. Rannsóknir hafa sýnt að með því að velja besta dreifingartíma sé unnt að draga verulega úr áburðarnotkun. Einnig hefur verið sýnt fram á að lífrænn áburður gefur betri langtímaáhrif en ólífrænn áburður.

Landgræðslujurtir

Markmið uppgræðsluaðgerða er að koma af stað líffræðilegum ferlum sem endurreisa hrunin vistkerfi. Í sumum tilfellum nægir að bera á áburð til að efla þær tegundir sem fyrir eru og þar með óþarfi að bæta nýjum við. Annarsstaðar er ástandið slíkt að nauðsynlegt er að sá harðgerðum tegundum til að stöðva rof eða sandfok. Þessar tegundir þarf að þekkja vel til að geta nýtt sér kosti þeirra.

Kolefni

Kolefnisbinding með landgræðslu er skilgreind í Kyoto bókuninni sem mótvægisaðgerð gegn hnattrænni hlýnun loftslags. Ávinningur þessa fyrir Ísland er tvíþættur því allar uppgræðsluaðgerðir stuðla að bindingu kolefnis í jarðvegi, þannig að með aukinni landgræðslu eykst kolefnisbinding. Kolefnisbinding í jarðvegi eykur vatnsheldni hans, stuðlar að virkara lífi jarðvegsörvera og gerir vistkerfi heilbrigðari. Kolefnisbinding í jarðvegi er er varanleg og því mjög eftirsóknarverð.

Gróðurframvinda

Þegar unnið er að endurheimt raskaðra vistkerfa (vistheimt) er leitast við að stýra og hraða gróðurframvindu með ýmsum inngripum. Framvinda er skilgreind sem stefnubundnar breytingar á lífverum eða samfélagi lífvera óháð árstíð en samhliða slíkum breytingum á lífverum vistkerfisins verða einnig breytingar á jarðvegi og umhverfi þeirra. Það er mikilvægt að hafa bæði staðgóða þekkingu á áhrifum inngripa í röskuðum vistkerfum og að skilja framvinduferli í náttúrulegum vistkerfum.

Landupplýsingar

Landupplýsingar lýsa hlutum; staðsetningu, afmörkun og eiginleikum t.d. staðsetningu mannvirkja eða lögun landfræðilegra fyrirbæra eins og skóga, lóða, vatna, vega eða landsvæða. Þær er hægt að tengja við staðsetningu (skilgreint sem punktur, lína, svæði eða magn) á jörðinni, einkum upplýsingar um náttúrufyrirbæri og menningu. Staðsetningargögnin geta verið tiltekin hnit eða staðsetning með minni nákvæmni eins og ákveðin svæði.

GróLind - Vöktun á gróðri

Íslensk þurrlendisvistkerfi veita fjölbreytta þjónustu; þau eru grundvöllur margs konar atvinnustarfsemi, draga úr áhrifum náttúruhamfara og miðla okkur neysluvatni. Við allan atvinnurekstur þar sem gæði landsins eru nýtt s.s. við hefðbundinn landbúnað eða ferðaþjónustu er mikilvægt að góð þekking á gróður- og jarðvegsauðlindum landsins sé til staðar. Því þurfa upplýsingar um ástand lands og breytingar á því að liggja fyrir á hverjum tíma, svo unnt sé að tryggja sjálfbæra landnýtingu.

Anne Bau

Anne Bau

líffræðingur

S. 488 3000 / 488 3037
anne@land.is

Ágústa Helgadóttir

Ágústa Helgadóttir

líffræðingur

S. 488 3000 / 488 3031
agustah@land.is

 

Bára Jónsdóttir

Bára Jónsdóttir

aðstoðarmaður

S. 488 3000 / 488 3008 
baraj@land.is

 

Bryndís Marteinsdóttir

Bryndís Marteinsdóttir

verkefnisstjóri GróLindar

S. 488 3000 / 664 9121
bryndis@land.is 

 

Davíð Arnar Stefánsson

Davíð Arnar Stefánsson

verkefnisstjóri

S.  488 3000 / 488 3083
david.arnar.stefansson@land.is

 

 Guðmundur Halldórsson

Guðmundur Halldórsson

sérfræðingur

S. 488 3000 / 488 3033
gudmundurh@land.is

Gunnhildur Eva G. Gunnarsdóttir

Gunnhildur Eva G. Gunnarsdóttir

votlendissérfræðingur

S. 488 3000
gunnhildur@land.is

 

Jóhann Helgi Stefánsson

Jóhann Helgi Stefánsson

umhverfis- og auðlindafræðingur

S. 488 3000 
johannhelgi@land.is

 

Jóhann Þórsson

Jóhann Þórsson

líffræðingur

Kristín Svavarsdóttir

Kristín Svavarsdóttir

líffræðingur, plöntuvistfræðingur

S. 488 3000 / 488 3094
kristins@land.is

 

Leone Tinganelli

Leone Tinganelli

landfræðingur

S. 488 3000
leone@land.is

 

Magnús H. Jóhannsson

Magnús H. Jóhannsson

Sviðsstjóri / Rannsóknir og vöktun

S.  488 3000 / 488 3019/691 1849
magnus@land.is

Sigþrúður Jónsdóttir

Sigþrúður Jónsdóttir

beitarsérfræðingur

S. 488 3000 / 488 3027 / 856 0230
sigtrudur@land.is

Sunna Áskelsdóttir

Sunna Áskelsdóttir

verkefnisstjóri endurheimtar votlendis

S. 488 3000 / 488 3047 / 664 9122
sunna@land.is

Viltu senda okkur ábendingu eða athugasemd?