Landvernd og ráðgjöf

Meginhlutverk: Verkefni sem snúa að vernd, endurheimt og uppbyggingu vistkerfa, sjálfbærri landnýtingu og mati á ástandi gróðurs og jarðvegs. 

Bændur græða landið
Verkefnið Bændur græða landið er samvinnuverkefni Landgræðslunnar og bænda um uppgræðslu heimalanda. Tilgangur þess er að styrkja bændur til landgræðslu á jörðum sínum, stöðva rof, þekja land gróðri og gera það nothæft á ný til landbúnaðar eða annarra nota. Magnús Þór Einarsson, héraðssetri Landgræðslunnar í Gunnarsholti, veitir nánari upplýsingar. S. 488 3035 & 847 5464. Netfang: magnus.thor@land.is

Hagagæði
Hagagæði er verkefni um landnýtingu og úttektir hrossahaga. Tilgangurinn er að:
• Að tryggja sjálfbæra nýtingu beitarlands.
• Að tryggja velferð hrossa.
• Að auka ábyrgð landnotenda, sem vörslumanna lands.
• Að auka umhverfisvitund landeigenda og landnotenda.
Bjarni Maronsson, héraðssetri Landgræðslunnar á Sauðárkróki, veitir upplýsingar. S. 488 3049 & 856 0235. Netfang: bjarni@land.is

Gæðastýring í sauðfjárrækt
Helstu gæðastýringar í sauðfjárrækt eru að bæta sauðfjárbúskap, renna styrkari stoðum undir afkomu sauðfjárbænda og tryggja markaðnum öruggari vörur. Gæðastýringunni er m.a ætlað að taka til landnotkunar, einstaklingsmerkinga, skýrsluhalds, hirðingar, aðbúnaðar, fóðuröflunar og lyfjanotkunar. Gústav M. Ásbjörnsson, sviðsstjóri landverndarsviðs, veitir upplýsingar. S. 488 3050 & 899 3096. Netfang: gustav@land.is

Varnir gegn landbroti
Landgræðslan hefur það hlutverk skv. lögum um varnir gegn landbroti (lög nr. 91/2002) að draga úr eða koma í veg fyrir landbrot og annað tjón á landi, landkostum eða mannvirkjum með Vörnum gegn landbroti af völdum fallvatna. Sigurjón Einarsson, verkefnisstjóri VGL, veitir upplýsingar. S. 856 0432. Netfang: sigurjone@land.is

Landbótasjóður
Landgræðslan úthlutar árlega styrkjum úr Landbótasjóði, en tilgangur þeirra er að færa ábyrgð og framkvæmd landgræðsluverkefna heim í héruð og veita landeigendum, sveitarfélögum, félagasamtökum og öðrum umráðahöfum lands, styrki til landbótaverkefna. Garðar Þorfinnsson, deildarstjóri héraðssetra, veitir upplýsingar. S. 488 3040 / 891 8874. Netfang: gardar@land

Fræframleiðsla
Landgræðslan hefur starfrækt fræverkunarstöð í Gunnarsholti frá árinu 1988. Meginhlutverk hennar er frærækt og fræverkun tegunda til uppgræðslu. Fræ af helstu uppgræðslutegundum, þ.e. melgresi, beringspunti og alaskalúpínu, fæst ekki á heimsmarkaði og er því heimafengið, en talsvert er flutt inn af vallarsveifgras- túnvinguls- og rýgresisfræi. Auk framleiðslu til eigin nota er fræ selt um allt land en einnig er nokkuð flutt út til Alaska, Grænlands og fleiri landa.

Héraðsáætlanir
Héraðsáætlanir Landgræðslunnar eru samantekt á helstu rofsvæðum á landinu og forgangsröðun verkefna út frá aðstæðum á hverjum stað. Rofsvæðin eru hér flokkuð eftir alvarleika rofs, aðgengi að þeim, hvernig þau eru yfirferðar, hæð yfir sjávarmáli og eignarhaldi. Vinsamlega hafið samband við héraðsfulltrúa Landgræðslunnar á því svæði sem um ræðir.

Landvernd og ráðgjöf. Starfsfólk:

Anna Sigríður Valdimarsdóttir

Anna Sigríður Valdimarsdóttir

héraðsfulltrúi

S. 488 3000
annasigga@land.is

 

Bergur Þór Björnsson

Bergur Þór Björnsson

umsjónarmaður staðarumhverfis

S. 488 3000
bergur@land.is

 

 

Bjarni Arnþórsson

Bjarni Arnþórsson

vélamaður

S. 488 3000
bjarnia@land.is

 

Bjarni Kristófer Hyström

Bjarni Kristófer Hyström

vélamaður

S. 488 3000
bjarnih@land.is

Daði Lange Friðriksson

Daði Lange Friðriksson

héraðsfulltrúi

S.  488 3000 / 464 1924 / 856 0239
dadi@land.is

 

Friðrik Lange Jóhannesson

Friðrik Lange Jóhannesson

girðingamaður

Garðar Þorfinnsson

Garðar Þorfinnsson

Héraðsfulltrúi / deildarstjóri héraðssetra

S. 488 3000 / 488 3040
gardar@land.is

Guðmundur Steinarsson

Guðmundur Steinarsson

vélamaður

S. 488 3000 / 488 3007
gudmundurpall@land.is

 

Gunnar Óskarsson

Gunnar Óskarsson

umsjónarmaður verkstæðis

S. 488 3000 / 488 3007
gunnar.oskarsson@land.is

 

Gústav M. Ásbjörnsson

Gústav M. Ásbjörnsson

Sviðsstjóri / Landvernd og ráðgjöf

S. 488 3000 / 488 3050 / 863 0127
gustav@land.is

Ingunn S. Arnþórsdóttir

Ingunn S. Arnþórsdóttir

héraðsfulltrúi

S. 488 3000 / 854 1550
ingunn@land.is

 

Iðunn Hauksdóttir

Iðunn Hauksdóttir

héraðsfulltrúi

S. 488 3000 / 488 3085 / 831 4748
idunn.hauksdottir@land.is

Jón Jónsson

Jón Jónsson

vélamaður

Kristþór Hróarsson

Kristþór Hróarsson

vélamaður

S. 488 3000
kristthor@land.is

Magnús Ingi Gunnarsson

Magnús Ingi Gunnarsson

vélamaður

Magnús Þór Einarsson

Magnús Þór Einarsson

héraðsfulltrúi

S. 488 3000 / 488 3035
magnus.thor@land.is

Reynir Þorsteinsson

Reynir Þorsteinsson

deildarstjóri rekstrardeildar

S. 488 3000 / 488 3002
reynir@land.is

Rúnar Ingi Hjartarson

Rúnar Ingi Hjartarson

héraðsfulltrúi

S. 488 3000 / 471 2121 / 856 0240
runar.ingi@land.is

Sigríður Þorvaldsdóttir

Sigríður Þorvaldsdóttir

héraðsfulltrúi / Hagagæði

S. 488 3000/464 1924 / 856 0236
sigridur.thorvaldsdottir@land.is

Sigurjón Einarsson

Sigurjón Einarsson

verkefnisstjóri VGL

S. 488 3000 / 488 3011 / 856 0432
sigurjone@land.is

Vigfús Ægir Vigfússon

Vigfús Ægir Vigfússon

vélamaður

S. 488 3000
vigfus.v@land.is

Þorlákur P. Jónsson

Þorlákur P. Jónsson

vélamaður

Viltu senda okkur ábendingu eða athugasemd?