Landupplýsingar

Landupplýsingar lýsa hlutum; staðsetningu, afmörkun og eiginleikum t.d. staðsetningu mannvirkja eða lögun landfræðilegra fyrirbæra eins og skóga, lóða, vatna, vega eða landsvæða. Þær er hægt að tengja við staðsetningu (skilgreint sem punktur, lína, svæði eða magn) á jörðinni, einkum upplýsingar um náttúrufyrirbæri og menningu. Staðsetningargögnin geta verið tiltekin hnit eða staðsetning með minni nákvæmni eins og ákveðin svæði.

Landupplýsingakerfi halda utan um landupplýsingar. Þar er hægt að geyma gögn og breyta, tengja saman og setja fram á myndrænan hátt til að sjá samhengi eða tengsl á milli upplýsinga út frá tiltekinni staðsetningu, t.d samband á milli jarðvegsrofs, gróðurfars og landslags t.d. halla lands og hæðar yfir sjó.

Mismunandi “þekjur” af gögnum, frá sama svæði, er hægt að leggja hverja yfir aðra tengja saman upplýsingar af þeim og vinna með á marga vegu. Við þannig samtengingu eykst gildi upplýsinganna mikið.

Öflun grunnupplýsinga

Landgræðsla ríkisins aflar upplýsinga um fyrirhuguð landgræðslusvæði áður en framkvæmdir hefjast. Jarðvegsrof, gróðurþekja og fleiri þættir eru kortlagðir.

Tilgangur kortlagningar

Tilgangur kortlagningar er að skrá ástand svæðisins við upphaf aðgerða. Þannig má meta árangur þeirra síðar. Kortlagning er jafnframt grunnur að vinnu við landnýtingar- og landgræðsluáætlanir. Hún er einnig grundvöllur að vali á uppgræðsluaðferðum og forgangsröðun aðgerða Landgræðslunnar. Landgræðsluáætlun tiltekur markmið og helstu verkefni til: að stöðva landeyðingu, uppgræðslu og vöktunar á framvindu lands á tilteknu tímabili. Tilgangur landnýtingaráætlunar er að skipuleggja framtíðarnotkun lands og aðgerðir til að ná settu marki.

Kortasjá

Kortasjá Landgræðslunnar. Kortasjáin sýnir helstu landgræðslusvæði þar sem uppgræðsla er stunduð og Landgræðslan kemur að á einn eða annan hátt. Einnig landgræðslugirðingar, aðgerðasvæði þar sem Landgræðslan vann að uppgræðslu á árunum 2000-2015 og BGL aðgerðasvæði þar sem bændur vinna í verkefninu Bændur græða landið. Hún sýnir einnig aðsetur og starfssvæði héraðssetra Landgræðslunnar. Opna kortasjána.

Kortlagning sem liður í endurheimt vistkerfa

Elín Fjóla Þórarinsdóttir

Elín Fjóla Þórarinsdóttir

deildarstjóri landupplýsingadeildar

S. 488 3000 / 488 3012
elinfjola@land.is

 

Arna Björk Þorsteinsdóttir

Arna Björk Þorsteinsdóttir

landfræðingur

S. 488 3000 / 488 3034
arna@land.is

 

Jóhann Thorarensen

Jóhann Thorarensen

jarðfræðingur

S. 488 3000 /488 3014
johann@land.is

 

Guðný H. Indriðadóttir

Guðný H. Indriðadóttir

sérfræðingur

S. 488 3000 / 488 3038
gudnyh@land.is

 

Viltu senda okkur ábendingu eða athugasemd?