Landgræðslan heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið og vinnur samkvæmt lögum um landgræðslu að því að vernda, endurheimta og bæta þær auðlindir þjóðarinnar sem fólgnar eru í gróðri og jarðvegi og tryggja sjálfbæra nýtingu lands. Ennfremur að fræðslu, leiðbeiningum, rannsóknum, þróunarstarfi o.fl. á þessu sviði. Landgræðslan hét áður Sandgræðsla Íslands og var stofnuð árið 1907. Landgræðslan starfar samkvæmt lögum um landgræðslu 155/2018 sem samþykkt voru á Alþingi í desember 2018.

Höfuðstöðvar Landgræðslunnar eru í Gunnarsholti á Rangárvöllum. Landgræðslustjóri situr í Gunnarsholti og þar er aðsetur þjónustusviða stofnunarinnar og einnig fræverkunarstöð til framleiðslu og verkunar á fræi til landgræðslu.

Hlutverk Landgræðslunnar

 • • Leiðbeina um vernd, endurheimt og sjálfbæra nýtingu lands
  • Vinna að og hvetja til þátttöku í landgræðslu.
  • Vinna að þróun landgræðslu, m.a. með því að stunda rannsóknir og þróunarstarf.
  • Afla upplýsinga um landnýtingu og ástand lands og miðla þeim.
  • Hafa yfirsýn yfir og eftirlit með áætlunum og framkvæmdum í landgræðslu í landinu.
  • Hafa umsjón með landgræðslusvæðum.
  • Hafa eftirlit með framkvæmd laga um landgræðslu og annast daglega stjórnsýslu á því sviði.

Sjá bæklinginn  Auðlindir arfleifð og lífsgæði: Stefna Landgræðslu ríkisins 2008-2020

Landvernd og ráðgjöf

Meginhlutverk: Verkefni sem snúa að vernd, endurheimt og uppbyggingu vistkerfa, sjálfbærri landnýtingu og mati á ástandi gróðurs og jarðvegs. Nánar.

Stoðþjónusta

Meginhlutverk: Umsjón með fjármálum, mannauðsmálum, rekstri fasteigna og stoðþjónusta fyrir starfsemi stofnunarinnar. Nánar.

Rannsóknir og vöktun

Meginhlutverk: Rannsóknir á ástandi vistkerfa og vistfræðilegri nálgun við endurheimt þurrlendis- og votlendisvistkerfa og vöktun gróðurs og jarðvegs. Nánar.

Samskipti og áætlanir

Meginhlutverk: Fræðsla, ráðgjöf, áætlanagerð og víðtækt samstarf um vistkerfisnálgun í landnýtingu og endurheimt vistkerfa sem hafa skemmst. Nánar.

Árni Bragason

Árni Bragason

landgræðslustjóri

Elín Fríða Sigurðardóttir

Elín Fríða Sigurðardóttir

Stoðþjónusta fjármálastjóri

Magnús H. Jóhannsson

Magnús H. Jóhannsson

Rannsóknir og vöktun sviðsstjóri

Gústav M. Ásbjörnsson

Gústav M. Ásbjörnsson

Landvernd og ráðgjöf sviðsstjóri

Þórunn Pétursdóttir

Þórunn Pétursdóttir

Samskipti og áætlanir sviðsstjóri

Nánari upplýsingar

 • Landgræðslan, Gunnarsholti, 851 Hellu.
 • Kennitala: 710169-3659
 • Sími: 488-3000. Fax: 488-3010
 • Netfang: land@land.is
 • Skrifstofan er opin virka daga kl. 8:30-16:00