Lög um landgræðslu  155/2018 voru samþykkt á Alþingi í desember 2018. Markmið laganna er að vernda, endurheimta og bæta þær auðlindir þjóðarinnar sem fólgnar eru í gróðri og jarðvegi og tryggja sjálfbæra nýtingu lands. Landgræðslan skal og hvetja til almennrar þátttöku í landgræðslu og vinna að þróun starfsins, m.a. með rannsóknum. Stofnunin skal afla upplýsinga um landnýtingu og ástand lands, hafa yfirsýn yfir og eftirlit með framkvæmdum í landgræðslu á landsvísu. Þá skal Landgræðslan hafa umsjón með landgræðslusvæðum. Í ljósi laganna skal vinna landgræðsluáætlun á landsvísu, sem og svæðisáætlanir um landgræðslu. Þá skal stofnunin vinna að vörnum gegn landbroti

Lög nr. 6/1986 um afréttamálefni, fjallskil o.fl.

Lög nr. 38/2013 um búfjárhald

Lög nr. 99/1993 – Búvörulög

Lög nr. 60/2013 um náttúruvernd

Lög nr. 135/2001 – Girðingarlög

Birkir Snær Fannarsson

Birkir Snær Fannarsson

lögfræðingur

S. 488 3052
birkir@land.is

 

Viltu senda okkur ábendingu eða athugasemd?