Aðsetur héraðsfulltrúa Vesturlands og Vestfjarða er á Hvanneyri í Borgarfirði. Starfssvæði héraðssetursins nær frá og með Kjalarnesi norður í Hrútafjörð.
Helstu verkefnin eru skipulag og eftirlit landgræðsluverkefna, gróðureftirlit, úttekt beitilanda og upplýsingagjöf, ráðgjöf og samstarf við sveitarstjórnir, einstaklinga og félagasamtök. Verkefnisstjóri Varna gegn landbroti er með skrifstofu í héraðssetrinu á Hvanneyri.

Bændur græða landið – BGL   
Gæðastýring í sauðfjárrækt  
Hagagæði
Landverndarsvið
Umsóknir
Varnir gegn landbroti – VGL
Þróunarsvið

Héraðsáætlanir Landgræðslunnar eru samantekt á helstu rofsvæðum á landinu og forgangsröðun verkefna út frá aðstæðum á hverjum stað. Rofsvæðin eru hér flokkuð eftir alvarleika rofs, aðgengi að þeim, hvernig þau eru yfirferðar, hæð yfir sjávarmáli og eignarhaldi. Héraðsáætlanir ekki áætlanir um uppgræðslu lands, en þær geta verið gott verkfæri þegar gera á slíkar áætlanir, hvort sem í hlut eiga sveitarfélög, einstaklingar eða félagasamtök.

Héraðsáætlanir 2015 Inngangur   
Héraðsáætlanir 2015 Vesturland og Vestfirðir  
Héraðsáætlanir 2015 Norðurland vestra  
Héraðsáætlanir 2015 Norðurland eystra  
Héraðsáætlanir 2015 Austurland  
Héraðsáætlanir 2015 Suðurland

Póstfang
Héraðssetur Landgræðslu ríkisins,
Hvanneyrarbraut, Hvanneyri,
311 Borgarnes

Sigurjón Einarsson

Sigurjón Einarsson

verkefnisstjóri VGL

S. 488 3000 /488 3011
sigurjone@land.is

Iðunn Hauksdóttir

Iðunn Hauksdóttir

héraðsfulltrúi

S. 488 3000/488 3085/ 831 4748
idunn.hauksdottir@land.is

Viltu senda okkur ábendingu eða athugasemd?