Héraðsáætlanir

Árið 2015 vann Landgræðslan skýrsluna Héraðsáætlanir, þar sem helstu rofsvæði landsins, skv. skýrslunni Jarðvegsrof á Íslandi, eru metin og flokkuð eftir því hversu brýnt Landgræðslan telur að vinna að uppgræðslu á þeim. Rétt er að taka fram að hér er unnið á grófum skala en með skýrslunni er ætlunin að varpa ljósi á hversu gífurlega mikil verkefni bíða þjóðarinnar á þessu sviði. Hvert og eitt verkefni hefur verið skráð, stærð svæða metin gróflega og mat lagt á jarðvegsrof og aðra umhverfisþætti eftir ákveðnu kerfi. Í skýrslunni er megináhersla lögð á rofsvæði sem eru neðan 500 m h.y.s. þó þar séu undantekningar á.

1. Inngangur
2. Vesturland og Vestfirðir
3. Norðurland vestra
4. Norðurland eystra
5. Austurland
6. Suðurland

Viltu senda okkur ábendingu eða athugasemd?