Landbótasjóður

Landbótasjóður er sjóður á vegum Landgræðslunnar sem leggur honum til fé til úthlutunar, auk þess sem aðrir aðilar geta lagt sjóðnum til fjármuni. Landgræðslan úthlutar árlega styrkjum úr sjóðnum, en tilgangur þeirra er að færa ábyrgð og framkvæmd landgræðsluverkefna heim í héruð og veita landeigendum, sveitarfélögum, félagasamtökum og öðrum umráðahöfum lands, styrki til landbótaverkefna. Upphæð styrks getur numið allt að 2/3 hluta kostnaðar við vinnu, tæki og kaup á aðföngum, en þó ekki meiru en sem nemur 10% þess fjár sem til úthlutunar er hverju sinni.

Við ákvörðun um styrkveitingar er einkum lögð áhersla á:

  • Stöðvun hraðfara jarðvegsrofs og gróðureyðingar
  • Endurheimt gróðurs, jarðvegs og votlendis
  • Sjálfbæra landnýtingu
  • Bindingu kolefnis í gróðri og jarðvegi

Einstök verkefni geta hlotið styrk til allt að fimm ára, enda fylgi umsókn tímasett aðgerðaáætlun. Styrkþegi þarf að skila áfangaskýrslu og endurskoðaðri áætlun í lok hvers árs á styrktímabilinu.
Hér má sjá dæmi um landbótaáætlun.

Viltu senda okkur ábendingu eða athugasemd?