Votlendi geyma verulegan hluta kolefnisforða jarðar. Þau eru mikilvæg búsvæði plantna, fugla, fiska og smádýra, bæta vatnsbúskap jarðar og geta jafnað vatnsrennsli og þannig minnkað hættu á flóðum, sveiflum í vatnsrennsli og jarðvegsrofi.
Á sumum svæðum hefur dregið úr nýtingu framræst lands. Þessum svæðum er kjörið að koma aftur í sitt náttúrulega horf. Með endurheimt votlendis er leitast við að koma vatnsbúskap svæðis sem næst því sem áður var. Í kjölfarið má svo gera ráð fyrir að lífríki færist til fyrra horfs og að jöfnuður gróðurhúsalofttegunda verði jákvæður. Endurheimt votlendis getur aukið útivistargildi svæða, t.d. aukið möguleika til fuglaskoðunar og bætt skilyrði til veiða. Mjög misjafnt er þó hversu vel svæði henta til endurheimtar. Í sumum tilvikum er torsótt að koma vatnsbúskap í fyrra horf.

Í ársbyrjun 2016 fól umhverfisráðuneytið Landgræðslu ríkisins umsjón með framkvæmd endurheimtar votlendis í samræmi við sóknaráætlun Íslands í loftlagsmálum.
Landgræðslan auglýsir nú eftir umsóknum um styrki til endurheimtar votlendis. Við ákvörðum um styrkveitingu er einkum lögð áhersla á:
• Samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda
• Eflingu lífríkis á svæðinu
• Jákvæð samfélagsleg áhrif

Sjá nánar úthlutunarreglur

Umsóknareyðublað vegna ársins 2017

—————————————————

Endurheimt votlendis. Ársskýrsla 2017  
Endurheimt votlendis. Ársskýrsla 2016 
  

Áhugavert efni um votlendi

Aðgerðaráætlun samráðshóps á vegum umhverfisráðuneytisins
Ýmiss fróðleikur um votlendi og endurheimt þess
Endurheimt votlendis 1996-2006, skýrsla Votlendisnefndar

Sunna Áskelsdóttir

Sunna Áskelsdóttir

verkefnisstjóri endurheimtar votlendis

S. 488 3000 / 488 3047 / 664 9122
sunna@land.is

Viltu senda okkur ábendingu eða athugasemd?